Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politiskt’ Category

Det trolösa i evolutionen

Svaret på många fastlåsta ”problem” och dispyter finner sin lösning i evolutionärt tänkande om kulturen.

Iaktta barns stora förmåga att härma! Vi har som art en oerhörd kapacitet för att införliva (och överträffa) ”framgångsrika strategier”.

Det förklarar snabbheten i vår utveckling och betydelsen av närvaro i nuet.

Vi lämnar ständigt  de ”ideologiska fossilerna” bakom oss.

Identiteten ändras opportunt, med nya epoker, liksom språket, tanken. 

Det liknar ett evigt  ”förräderi”, men smärtan i detta är nödvändig. Det går inte att vända tillbaka – lika lite som vi kan undvika döden, (eller få tillbaks  den form vi själva hade i vår ungdom).


Read Full Post »

Den intellektuelles uppgift är att vara ett samvete i sin tidsperiod – en spegel för sin krets, sitt folk, sin nation. Alla folk har ju sin ”bördshögfärd”, sin ”hybris”, sina lögner, som behövs punkteras med vissa mellanrum. Därför är det intressant när en person som Lasse Wilhelmsson 76 år gammal, med judisk släktbakgrund och många år inom den svenska vänster, bestämmer sig för att kritisera sitt fadershus.

Det är ju ingen brist på berättelser om judisk identitet, som offer, som hjältar – men sällan förekommer någon skildring av det Egna folkets mörka sida – i varje fall inte i Sverige. Vad som hänt när någon försökt sig på det är ett ohyggligt larm om ”antisemitism” och evig utstötning från offentligheten. Givetvis har det också drabbat Lasse Wilhelmsson. Sanningen att säga är det inte mycket med den påstådda ”antisemitismen” i hans bok – i varje fall om man med detta menar judehat.

Kanske ”Ett Porträtt med Många Historier” kommer att bli en till ”skandalbok” som läses i smyg, stoppas in i skåpet – men så småningom blir förstådd som en uppfriskande hädelse – en början på en sannare karaktärisering av makten?

De intellektuella som försörjer sig via media, kommer förstås inte att våga ta i den. Här avhandlas det man i Sverige helst inte ska låtsas känna till – de märkliga turerna kring 911, om Segrarmaktens krigspropaganda efter WW2, om marxismens rötter i den sionistiska filosofin, om det svenska kryperiet för främmande makt.

Vad LW främst beskriver är ett oproportionerligt judiskt inflytande inom massmedia och finansväsen – vilket inte har varit till fördel för en bredare befolkning. Fakta som är svåra att motsäga.

Den samtida, judiskt-kristna, sionistiska eliten har via media ljugit för de nya krigen i Mellanöstern, samtidigt som de välkomnat den stora immigrationen från krigen. Något som politiskt sett splittrat nationerna, inte bara i Sverige. Man behöver överhuvudtaget inte hålla med LW om allt, det är en provokativ bok med en omisskännlig glöd, som gjord för att debattera kring.

Den är personligt hållen, om hans kontakter i vänstern – en vänster som numera tror sig kämpa för något gott, genom att förtala, censurera och till och med misshandla opponenter (vilket LW i rikt mått, fått känna på).

Read Full Post »

Man kan verkligen tala om en historisk konspiration här! Skapandet av Federal Reserve 

Read Full Post »

http://humanismkunskap.org/2017/05/22/tre-man-forfader-till-miljontals-europeer/

Read Full Post »

https://goo.gl/photos/LmDStsbDw4DuzVuo7

Read Full Post »

Doris Lessing (citerat från AB) 

”Åhörarna på bokmässan i skotska Edinburgh häpnade när Doris Lessing gick till våldsamt angrepp på den moderna feminismen, som hon kallade ”en försåtlig, fundamentalistisk kultur”.

Doris Lessing sade att pojkar och män numera är offer som känner skuld för sin blotta existens, och uppmanade männen att slå tillbaka.

– Jag är chockad över det ständiga och självklara tillplattandet av männen i vårt samhälle. De mest idiotiska, outbildade och elaka kvinnorna kan prata strunt om de trevligaste, snällaste och klokaste männen utan att någon protesterar, sade hon. (AB)”

__________________________________________

Deninition:

Patriarkatet  är   ”väpnad  konkurrens mellan folkgrupper/regimer   under tiotusen år – för optimering av resurser och skydd  av  de  egna  kvinnorna   och  barnen”.

Den felaktiga, feministiska  teorin om ”patriarkatets  förtryck mot kvinnor och barn” gör att man hamnar i ett evigt  klander mot ”män”, ”fäder”. 

Beskrev man offentligt någon annan folk-kategori så illa  (tex judar, färgade)  skulle folk stämma  för hatbrott. 

Självklart finns det både fäder och mödrar som har ”toxiska”   eller ”kriminella”   personligheter. Det vill säga, som skadar sina partners och barn, missbrukar, förgår sig sexuellt, trakasserar, hotar, angriper med våld.

Det finns (inom vissa gränser) statistik på allt som hamnar inom rättsväsendet som brott. Av den kan vi se att också mödrar misshandlar sina barn, också misshandlar  sina partners.

Grymhet från mödrar, hustrurs  sida torde vara  jämförbar med grymhet från fäders sida – trots att medlen kan se   olika ut.

Att som feminister gör, generellt  fokusera på  kvinnorna som offer och männen som förövare, hade en viss ideologisk sanningsprägel för hundra år sen. Men är 2018  ren humbug, framför allt  ur vetenskaplig synpunkt. 

Och dessutom,   en ständigt upprepad oförskämdhet.

Om vi håller oss till människoarten stämmer, att det förekommer barnaga och stränghet i olika tidsperioder och kulturmiljöer med arvsgång på faderssidan. Som när det gäller hedersmoral är både kvinnor och män delaktiga i strängheten.

Givetvis måste den ses i relation till det omgivande samhällets ”farlighet”, dvs man lär barnen överlevnad i en nyckfulla, krigisk, konkurrensutsatt   miljö. (Det är alltså inte = ”förtryck mot kvinnor och barn).

Feltolkning av evolutionsteorin är legio både inom feminismen och marxismen. Ofta uttrycks det som att Darwinismen skulle vara  en ideologi för ”Den starkares rätt”. 

Darwin däremot talade om ”survival of the fittest”. De mest lämpades överlevnad. 

I det ingår allt som gäller framgång i  överlevnad: intelligens, samarbetsförmåga, styrka, motståndskraft mot sjukdomar, speciell begåvning (el egenskaper som vid kris kan rädda stammen), uppoffring, attraktivitet för motsatta könet.

Eftersom miljön är ständigt variabel kan  ingen förutsäga  vilka kombinationer av gener som fäller utslaget. Vad som är eller blir, ”bäst anpassning” kan vara  till synes obetydliga egenskaper.

Om man tänker på de existentiella villkoren för arten –  nio månaders graviditet, ett år av amning. Ytterligare  ett år, innan barnet kan springa. Ytterligare tio  år till av varierande behov av  kontakt och skydd.  Ett scenario som under tusentals år utspelas i en relativt  fattig, karg miljö.  Då förstår man  varför ”mor och barn”  behöver en väpnad mansperson  vid sin sida, som skyddar de sina. Under matriarkaten var morbrodern denna person. 

Det paterlineära systemet  blir  starkt, därför att fäderna vet att det är deras egna barn de beskyddar. Troheten är viktig. Speciellt stark blir familjens resurser kring en mor  och barn i den monogama,  protestantiska familjen. Kanske en  delförklaring till de nordliga ländernas höga nivå av innovation och sociala reformer?

De första statsbildningarna bestod av mafia, väpnat  beskydd genom  mafia. Vi kan läsa om det i de isländska släktsagorna.

Framgång i evolutionär mening är överlevnad och spridning av släktet. Uppenbart kan vår art, trots vår fredlighet och det universella  förbudet att dräpa, utveckla ett  omfattande våld. 

De  stora civilisationerna växte  fram genom ”Konkurrens genom krig”. Först krig mellan släkter (maffia, klankrig ). Sen krig mellan furstendömen,  nationer, imperier.

Vid Hiroshima Nagasaki når vi en gräns när den utvecklingen inte kan fortsätta. Teknologin inom vapenområdet har lett till att vi på några dagar kan utplåna alla däggdjur inklusive oss själva. 

Varken feminism eller  marxism har några ingredienser  som kan förklara eller bemöta detta. 

 (Väpnad klasskamp och uppfostran av ”männen” ter sig som  förbrukat idegods från 1800-talet. )

Vad som behövs är ett  politisk tabula rasa, en dialog mellan forna antagonister. 

En upplysningstid  i form av ideologisk avrustning. ”Mänskligheten är besättningen på farkosten Planeten Jorden”.

                                 

GT

Read Full Post »

VAD ÄR TERRORISM OCH VILKEN RELIGION ÄR GOD?

Jag kör på svenska och översätter en del från engelska. Bland annat vad bin Laden, talibaner och andra har sagt.

”Jag vill försäkra världen om att jag inte planerade dom attacker som nyligen ägt rum, som verkar ha planerats av personer som har något att vinna på dem personligen”

Osama bin Laden – September 2001 strax efter attackerna 9/11

(Märklig terrorist. Vill inte kännas vid världens genom tiderna mest spektakulära terroristdåd.)

”bin Laden har befunnit sig i Afghanistan sedan 17 år innan vi bildade vår regering. Vi ärvde honom. Faktum är att sådana personer skapades av CIA och den amerikanska regeringen. Sådana människor kallades för frihetskämpar. Plötsligt är dom terrorister. Vi försvarar inte terrorism men vi måste med säkerhet veta om dom är terrorister eller inte. Kanske letar USA efter spöken hela tiden.”

Talesperson för talibanerna under besök i USA något år före 9/11. 

En gång i tiden låg en plan på bordet som innebar att USA skulle kunna motivera en militär invasion av Cuba på grund av en serie attentat mot civila och militära mål i USA som man skulle iscensätta och skylla på Cuba. Den planen sattes inte i verket då. 

Talibanerna bad USA om att gå med på att bin Laden kunde ställas inför rätta i en opartisk domstol. USA svarade med massmord genom bombmattor. Inte på något annat sätt.

Dom amerikanska politikerna stod i TV och ropade på Jesus och gud och försäkrade tittarna om att det heliga landet USA minsann var välsignat och korståget kunde påbörja under stridsropet ”God bless America!!”

Med sig under årens lopp har dom haft sin terroristorganisation NATO och dess supporters med inte minst Sverige i frontlinjen. Man har lyckats göda redan tjocka plånböcker främst i USA men också i Europa. Blodspengar. Intjänade på bekostnad av andras lidande.

Afghanistan bombades utan minsta tanke på civila offer. Man ödelade hela samhällen. Man delade ut ”Kill all” order och efter att främst USA och Storbritannien banat vägen anslöt resten av packet bakom USA. Gud välsigne oss och gud är med oss. Dag ut och dag in. Varenda ”briefing” kantad av försäkran av att man krigade med gud på axeln. Vilken jävla gud det måste vara. Hur i helvete kan han klappa oss på axeln efter att vi mördat ett halvt dussin barn? Han måste vara en sjuk jävel. 

Moskéer bombades till grus. Bostäder jämnades med marken. ”Sandnegrer” mördades, våldtogs, förnedrades. Fångar torterades. Dag ut och dag in. År ut och år in. Sedan Irak. Det fanns inga kemiska stridsmedel. I vissa områden av Irak föds en fjärdedel av alla barn med missbildningar. Detta som en direkt följd av västerländskt ”korståg” under parollen ”God bless America”. 

När dom ockuperade tar upp en sten och kastar mot en stridsvagn är dom terrorister. När dom bygger egna vapen för att göra motstånd mot illegal ockupation och statsterrorism är dom terrorister. När dom trotsar ockupanternas order är dom terrorister och försvinner i nattens mörker och kommer aldrig tillbaks. När dom flyr tas dom emot som terrorister, parasiter och mindre värda. 

Någon siffra angav att bara i Irak där USA drivet krig med gott stöd av deras allierade där Sverige spelar stor roll har över 1,5 miljoner människor dödats. Daesh beräknas ha dödat 33 000 människor. Detta över alla dom områden dom härjar. Bara i Irak 1,5 miljoner. Som en följd av USA drivet krig. Lägg då till exempelvis Libyen, Syrien, Ukraina som är en följd av USA ledd statskupp. Exemplen är många fler.

Det finns inga goda eller onda gudar. Inga goda eller onda religioner. Bara människor som använder religionen och förvrider den till en avart som passar deras egna agenda. Jag försvarar inte terrorism. Inte extremistiska element inom någon religion men jag tror mig veta att det inte var bombflyg från Afghanistan som jämnade samhällen på den amerikanska eller brittiska landsbygden med marken. Det var inte talibaner som sparkade in dörren hos européer och amerikaner mitt i natten och våldförde sig på mödrar och döttrar och mördade fäder och söner. Inte al-Qaeda som tvingade civila att svälta ihjäl i flyktingläger ute på den amerikanska prärien. Inte heller var det irakiskt pansar som jämnade bostäder med marken i London, Toronto eller NYC och inte dom som körde över kvinnor och barn eller fick order av sina gudsåkallande herrar att döda allt som rörde sig.

Fråga er själva hur ofta ni tänkte på flyktingvågor, bombbälten, kapade lastbilar, halshuggningar i öknen och en muslimsk agenda som går ut på att erövra världen innan attackerna som utfördes 11/9-2001. Då världens mest spektakulära ”terroristdåd” drabbade USA men som den utpekade terroristen inte ville ta något ansvar för. Terroristen vars utpekade beskyddare ville sätta i opartisk domstol. För någon måste just formuleringen ”opartisk domstol” smakat illa. Med alla dom påstådda bevis man hade mot bin Laden så borde USA inte behövt frukta att utgången av en rättslig process skulle visa något annat än bin Ladens skuld. Eller var kanske hans skuld lika verklig som irakiska massförstörelsevapen som hotade våra liv?

En flyktingvåg som den som vi sett kan vändas om vi som är medborgare i dom länder som raserat dom länder flyktingar kommer ifrån tvingar våra politiker att avsluta den statsterrorism dom bedriver. Inte fan vill den syrier jag har som granne sitta i sin lilla skitlägenhet med sin fru och rulla tummarna medan svenska myndigheter dels förnedrar honom och hans familj här med sin byråkrati och dels terroriserar hans land genom sitt stöd till USA ledd statsterrorism via inhyrda plastmuslimer från över 20 länder. Han vill jobba. Men allra helst skulle han fortfarande vara hemma i Syrien och driva sitt bageri som inte längre finns. Dom få år han har kvar (för han är inte så ung och dessutom sjuk) kommer förmodligen präglas av utanförskap, bitterhet, saknad, sorg och tragiska nyheter från hemlandet. Han har inte förstått varför det blev som det blev. Vad som egentligen hände i Syrien. Vilka det var som plötsligt började ställa till problem. Svensk vapenindustri och andra som tjänar på krigen har det dock bra och vi idioter som gör allt vi kan för att stoppa USA och deras svans av lydiga slavstater skriker lika bra på dom som ligger bakom krigen som på dom som faller offer för dom. Det vill säga om dom kommer hit.

Vill bara tillägga att varje fredag morgon går jag över till grannen mitt emot. Tar mig ett par av dom godaste bullar jag ätit och vi pratar inte krig eller politik så ofta. Men ibland händer det. Men jag kan inte annat än se framför mig hur han en gång i tiden för inte så länge sedan slog upp dörren till sitt bageri varje morgon och serverade kaffe och bullar under helt andra förutsättningar. Men det var innan korståget under parollen ”God bless America” kom till byn i form av bomber och inhyrda legosoldater som talade med kraftig brytning slog sönder tillvaron. En Kalashnikov i ena handen och en bunt amerikanska dollarsedlar på fickan. En moderat rebell. Terrorist? Ja, men inte mer än dom kostymklädda korrupta kretiner som kallas politiker som ligger bakom allt elände och dom har vi mitt ibland oss hela tiden. Skuldbeläggas bör dom som skuld har. Jag kan ju aldrig klandra min granne för att USA och deras följe trasade sönder hans och hans frus tillvaro. 

”Om det inte blivit krig? Jag hade aldrig lämnat mitt land. Aldrig mitt hem. Mina samlingar. Om det blir fred? Riktig fred vi åker hem direkt.” 

Granne från Syrien i fredags runt klockan 08.00.

(Min granne är drygt 50 år. Hans fru 46. Tre döttrar. Alla tre kvar i Syrien. En av dom är gift med en soldat i den syriska armén. Alla är dom muslimer. Ändå känner jag inte direkt någon fruktan över att bli sprängd av en bomb när jag är hos grannen, trots det faktum att han är muslim.)

Ett första steg för att få stopp på flyktingströmmar är att besegra det som skapar dom. Man hatar inte USA och EU i första hand på grund av västlig livsstil utan för att man utsätts för krigsbrott och statsterrorism dagligen. Bästa sättet att bekämpa terrorism är att bekämpa den politik som bedrivs i USA/Canada och Europa.

Bilden visar en person som bundits och fått plast virat runt sitt huvud medan man söker igenom bostaden. Praxis i Afghanistan och Irak från USA´s sida att gå tillväga på det sättet.

                                              

                                                

Read Full Post »

Older Posts »