Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Politiskt’ Category

http://humanismkunskap.org/2017/05/22/tre-man-forfader-till-miljontals-europeer/

Read Full Post »

https://goo.gl/photos/LmDStsbDw4DuzVuo7

Read Full Post »

Doris Lessing (citerat från AB) 

”Åhörarna på bokmässan i skotska Edinburgh häpnade när Doris Lessing gick till våldsamt angrepp på den moderna feminismen, som hon kallade ”en försåtlig, fundamentalistisk kultur”.

Doris Lessing sade att pojkar och män numera är offer som känner skuld för sin blotta existens, och uppmanade männen att slå tillbaka.

– Jag är chockad över det ständiga och självklara tillplattandet av männen i vårt samhälle. De mest idiotiska, outbildade och elaka kvinnorna kan prata strunt om de trevligaste, snällaste och klokaste männen utan att någon protesterar, sade hon. (AB)”

__________________________________________

Förstår vi vad det paterlineära samhället, det sk patriarkatet ÄR?   

Det är INTE  precis ”förtryck av kvinnor och barn”.

Det är snarare effektiv konkurrens mellan folkgrupper  under tiotusen år – för SKYDD AV KVINNOR OCH BARN.

På ont och gott har det fört oss till den här punkten i tiden. 

Den  pseudovetenskapliga,  feministiska  teorin leder till att man hamnar i ett sorts emotionellt klander mot ”män”, ”fäder”. Om  någon annan folkgrupp beskrevs  så illa,  (tex judar, färgade)  skulle det uppfattas som gränsande till hatbrott. 

Självklart finns det både fäder och mödrar som har ”toxiska”   eller ”kriminella”   personligheter. 

Der vill säga, som skadar sina partners och barn, missbrukar, förgår sig sexuellt, trakasserar, hotar, angriper med våld.

Det finns (inom vissa gränser) statistik på allt som hamnar inom rättsväsendet som brott. Av den statistiken kan vi se att också mödrar misshandlar sina barn, också misshandlar sina partners.

Grymhet från mödrar, hustrurs  sida torde vara väl jämförbar med grymhet från fäders sida – trots att medlen kan vara  olika.

Att som Extrem-feministen,  generellt  fokusera på kvinnorna som offer och männen som förövare, är inte bara humbug ur vetenskaplig synpunkt – det är också en ständigt upprepad, offentlig  oförskämdhet.

I egenskap av  son till min egen  far – och som själv varande far/morfar/ farfar – måste jag säga att männen och fäderna som grupp är värda heder,  ska inte  behöva utsättas för  klander och skuldbeläggande –  som till råga på allt ”lärs ut” och finansieras av gemensamma medel.

Om vi håller oss till människoarten stämmer det, att det förekommer barnaga och stränghet i olika tidsperioder och kulturmiljöer.

Precis som när det gäller hedersmoral är både kvinnor och män delaktiga i strängheten.

Givetvis måste den ses i relation till det omgivande samhällets ”farlighet”, dvs föräldrar  lär barnen överlevnad i en nyckfull miljö. (Det är alltså inte = ”förtryck mot  kvinnor och barn” ).

Feltolkning av evolutionsteorin är legio både inom feminismen och marxismen. I sin grövsta form  uttrycks det som att ”Darwinismen leder till nazism” ,  och innebär  ”Den starkares rätt”. 

Den ur darwinismen missförstådda klyschan, om ”de starkares rätt”  togs av fascister, för att bygga ett brutalt översittare-samhälle. Ja det kan till viss del stämma… 

Darwin däremot talade om ”survival of the fittest”. De mest lämpades överlevnad. 

I det ingår allt som gäller framgång i själva överlevnaden: intelligens, samarbetsförmåga, styrka, motståndskraft mot sjukdomar, speciell begåvning (el egenskaper som vid kris kan rädda stammen), uppoffring, attraktivitet för motsatta könet.

Eftersom miljön är ständigt variabel VET ingen  på förhand vilka kombinationer av gener som fäller utslaget. Dvs vad som är, eller blir, ”bäst anpassning”. Det kan visa sig vara  till synes obetydliga egenskaper.

Om man tänker sig de existentiella villkoren för arten – kvinnans nio månaders graviditet. Sedan ett år av amning. Därefter ett år till, innan barnet kan gå någotsånär. Sedan ytterligare tio år av varierande behov av nära kontakt och skydd.  Om  detta under tusentals år utspelas i en relativt fattig, karg och krigförande miljö,  förstår man varför moder och barn behöver en  mansperson  vid sin sida, som vet att han skyddar de sina.

Det paterlineära systemet  har blivit  ”evolutionärt stabilt”, därför att männen är kämpande, kärleksfulla när de vet att det är deras egna barn. Därför är också troheten viktig. Speciellt stark blir familjens resurser kring moder och barn i den monogama protestantiska familjen. Vilket kan vara  en delförklaring till de nordliga ländernas nivå av innovation och sociala reformer. 

De första statsbildningarna bestod av mafia, beskydd genom mafia. Vi kan läsa om det i de isländska släktsagorna.
Framgång i evolutionär mening är överlevnad och spridning av släktet. Uppenbart kan vår art, trots vår fredlighet och det universella  förbudet att dräpa, utveckla ansenlig våld.


Sett i ett historiskt sammanhang på 10.000 år är det poänglöst  att moralisera över detta faktum.

Vi kan ogilla historien, vi kan avsky dess praxis
– likväl var det så vi tog oss fram.  Konkurrens genom krig.
Först krig mellan släkter (maffia, klankrig ). Sen krig mellan stater.

Vid  Hiroshima-Nagasaki når mänskligheten  en gräns när konkurrens genom krig  inte kan fortsätta. Teknologin inom vapenområdet har lett till att vi på några dagar kan utplåna alla däggdjur inklusive oss själva. 

Varken feminism eller  marxism har något innehåll  som kan förklara eller motverka detta farligt labila tillstånd. 

 (Väpnad klasskamp och moralisk uppfostran av ”männen” ter sig som  förbrukat idegods,  från 1800-talet )

Vad som behövs är ett  politisk tabula rasa, en dialog mellan forna antagonister. En upplysningstid  i form av ideologisk avrustning. Mänskligheten är besättningen på (farkosten)  ”Planeten Jorden”.

                                 

GT

Read Full Post »

VAD ÄR TERRORISM OCH VILKEN RELIGION ÄR GOD?

Jag kör på svenska och översätter en del från engelska. Bland annat vad bin Laden, talibaner och andra har sagt.

”Jag vill försäkra världen om att jag inte planerade dom attacker som nyligen ägt rum, som verkar ha planerats av personer som har något att vinna på dem personligen”

Osama bin Laden – September 2001 strax efter attackerna 9/11

(Märklig terrorist. Vill inte kännas vid världens genom tiderna mest spektakulära terroristdåd.)

”bin Laden har befunnit sig i Afghanistan sedan 17 år innan vi bildade vår regering. Vi ärvde honom. Faktum är att sådana personer skapades av CIA och den amerikanska regeringen. Sådana människor kallades för frihetskämpar. Plötsligt är dom terrorister. Vi försvarar inte terrorism men vi måste med säkerhet veta om dom är terrorister eller inte. Kanske letar USA efter spöken hela tiden.”

Talesperson för talibanerna under besök i USA något år före 9/11. 

En gång i tiden låg en plan på bordet som innebar att USA skulle kunna motivera en militär invasion av Cuba på grund av en serie attentat mot civila och militära mål i USA som man skulle iscensätta och skylla på Cuba. Den planen sattes inte i verket då. 

Talibanerna bad USA om att gå med på att bin Laden kunde ställas inför rätta i en opartisk domstol. USA svarade med massmord genom bombmattor. Inte på något annat sätt.

Dom amerikanska politikerna stod i TV och ropade på Jesus och gud och försäkrade tittarna om att det heliga landet USA minsann var välsignat och korståget kunde påbörja under stridsropet ”God bless America!!”

Med sig under årens lopp har dom haft sin terroristorganisation NATO och dess supporters med inte minst Sverige i frontlinjen. Man har lyckats göda redan tjocka plånböcker främst i USA men också i Europa. Blodspengar. Intjänade på bekostnad av andras lidande.

Afghanistan bombades utan minsta tanke på civila offer. Man ödelade hela samhällen. Man delade ut ”Kill all” order och efter att främst USA och Storbritannien banat vägen anslöt resten av packet bakom USA. Gud välsigne oss och gud är med oss. Dag ut och dag in. Varenda ”briefing” kantad av försäkran av att man krigade med gud på axeln. Vilken jävla gud det måste vara. Hur i helvete kan han klappa oss på axeln efter att vi mördat ett halvt dussin barn? Han måste vara en sjuk jävel. 

Moskéer bombades till grus. Bostäder jämnades med marken. ”Sandnegrer” mördades, våldtogs, förnedrades. Fångar torterades. Dag ut och dag in. År ut och år in. Sedan Irak. Det fanns inga kemiska stridsmedel. I vissa områden av Irak föds en fjärdedel av alla barn med missbildningar. Detta som en direkt följd av västerländskt ”korståg” under parollen ”God bless America”. 

När dom ockuperade tar upp en sten och kastar mot en stridsvagn är dom terrorister. När dom bygger egna vapen för att göra motstånd mot illegal ockupation och statsterrorism är dom terrorister. När dom trotsar ockupanternas order är dom terrorister och försvinner i nattens mörker och kommer aldrig tillbaks. När dom flyr tas dom emot som terrorister, parasiter och mindre värda. 

Någon siffra angav att bara i Irak där USA drivet krig med gott stöd av deras allierade där Sverige spelar stor roll har över 1,5 miljoner människor dödats. Daesh beräknas ha dödat 33 000 människor. Detta över alla dom områden dom härjar. Bara i Irak 1,5 miljoner. Som en följd av USA drivet krig. Lägg då till exempelvis Libyen, Syrien, Ukraina som är en följd av USA ledd statskupp. Exemplen är många fler.

Det finns inga goda eller onda gudar. Inga goda eller onda religioner. Bara människor som använder religionen och förvrider den till en avart som passar deras egna agenda. Jag försvarar inte terrorism. Inte extremistiska element inom någon religion men jag tror mig veta att det inte var bombflyg från Afghanistan som jämnade samhällen på den amerikanska eller brittiska landsbygden med marken. Det var inte talibaner som sparkade in dörren hos européer och amerikaner mitt i natten och våldförde sig på mödrar och döttrar och mördade fäder och söner. Inte al-Qaeda som tvingade civila att svälta ihjäl i flyktingläger ute på den amerikanska prärien. Inte heller var det irakiskt pansar som jämnade bostäder med marken i London, Toronto eller NYC och inte dom som körde över kvinnor och barn eller fick order av sina gudsåkallande herrar att döda allt som rörde sig.

Fråga er själva hur ofta ni tänkte på flyktingvågor, bombbälten, kapade lastbilar, halshuggningar i öknen och en muslimsk agenda som går ut på att erövra världen innan attackerna som utfördes 11/9-2001. Då världens mest spektakulära ”terroristdåd” drabbade USA men som den utpekade terroristen inte ville ta något ansvar för. Terroristen vars utpekade beskyddare ville sätta i opartisk domstol. För någon måste just formuleringen ”opartisk domstol” smakat illa. Med alla dom påstådda bevis man hade mot bin Laden så borde USA inte behövt frukta att utgången av en rättslig process skulle visa något annat än bin Ladens skuld. Eller var kanske hans skuld lika verklig som irakiska massförstörelsevapen som hotade våra liv?

En flyktingvåg som den som vi sett kan vändas om vi som är medborgare i dom länder som raserat dom länder flyktingar kommer ifrån tvingar våra politiker att avsluta den statsterrorism dom bedriver. Inte fan vill den syrier jag har som granne sitta i sin lilla skitlägenhet med sin fru och rulla tummarna medan svenska myndigheter dels förnedrar honom och hans familj här med sin byråkrati och dels terroriserar hans land genom sitt stöd till USA ledd statsterrorism via inhyrda plastmuslimer från över 20 länder. Han vill jobba. Men allra helst skulle han fortfarande vara hemma i Syrien och driva sitt bageri som inte längre finns. Dom få år han har kvar (för han är inte så ung och dessutom sjuk) kommer förmodligen präglas av utanförskap, bitterhet, saknad, sorg och tragiska nyheter från hemlandet. Han har inte förstått varför det blev som det blev. Vad som egentligen hände i Syrien. Vilka det var som plötsligt började ställa till problem. Svensk vapenindustri och andra som tjänar på krigen har det dock bra och vi idioter som gör allt vi kan för att stoppa USA och deras svans av lydiga slavstater skriker lika bra på dom som ligger bakom krigen som på dom som faller offer för dom. Det vill säga om dom kommer hit.

Vill bara tillägga att varje fredag morgon går jag över till grannen mitt emot. Tar mig ett par av dom godaste bullar jag ätit och vi pratar inte krig eller politik så ofta. Men ibland händer det. Men jag kan inte annat än se framför mig hur han en gång i tiden för inte så länge sedan slog upp dörren till sitt bageri varje morgon och serverade kaffe och bullar under helt andra förutsättningar. Men det var innan korståget under parollen ”God bless America” kom till byn i form av bomber och inhyrda legosoldater som talade med kraftig brytning slog sönder tillvaron. En Kalashnikov i ena handen och en bunt amerikanska dollarsedlar på fickan. En moderat rebell. Terrorist? Ja, men inte mer än dom kostymklädda korrupta kretiner som kallas politiker som ligger bakom allt elände och dom har vi mitt ibland oss hela tiden. Skuldbeläggas bör dom som skuld har. Jag kan ju aldrig klandra min granne för att USA och deras följe trasade sönder hans och hans frus tillvaro. 

”Om det inte blivit krig? Jag hade aldrig lämnat mitt land. Aldrig mitt hem. Mina samlingar. Om det blir fred? Riktig fred vi åker hem direkt.” 

Granne från Syrien i fredags runt klockan 08.00.

(Min granne är drygt 50 år. Hans fru 46. Tre döttrar. Alla tre kvar i Syrien. En av dom är gift med en soldat i den syriska armén. Alla är dom muslimer. Ändå känner jag inte direkt någon fruktan över att bli sprängd av en bomb när jag är hos grannen, trots det faktum att han är muslim.)

Ett första steg för att få stopp på flyktingströmmar är att besegra det som skapar dom. Man hatar inte USA och EU i första hand på grund av västlig livsstil utan för att man utsätts för krigsbrott och statsterrorism dagligen. Bästa sättet att bekämpa terrorism är att bekämpa den politik som bedrivs i USA/Canada och Europa.

Bilden visar en person som bundits och fått plast virat runt sitt huvud medan man söker igenom bostaden. Praxis i Afghanistan och Irak från USA´s sida att gå tillväga på det sättet.

                                              

                                                

Read Full Post »

Den falska indelningen av män som förövare och kvinnor som offer

Read Full Post »

Det många benämner ”patriarkat” är inte  riktat mot ”kvinnorna”, för ”männens privilegier”. 

Den idén är fullkomligt förbrukad. Saknar stöd av fakta.

Systemet vi lever under har i tusentals år värnat speciellt om ”kvinnor / barn”, (eftersom kvinnorna har den exklusiva förmågan att föda nya barn/medborgare)

..  snarare har detta system haft ”männen”, dvs soldater /arbetare, som sitt ”förbrukningsmaterial”. Det är så djupt inarbetat,  att det tycks omedvetet. 

Man  ser detta i äldre  lagstiftning om kvinnofrid, spöstraff mot att misshandla kvinnor (men ej mot att misshandla män).

Man ser detta i kvinnornas aristokratiska attribut (det långa håret, utsmyckningen, färgerna).

Man  ser det, sen 1900-talet, i kvinnornas längre livslängd.

Om feminister vore konsekventa  när det gäller kampen för jämställdhet skulle de uppmärksamma ”männen av folkets” situation. Och företräda också ”männens rättigheter”.

Sluta sätta kvinnorna på piedesdal.

Det sistnämnda skadar de äktenskapliga relationerna, driver fram single mothers, jagar bort männen, skapar komplex hos pojkarna, ger flickorna en orealistisk, uppblåst bild av sitt ego.

Sen ska ”pappa staten”  gå in och fixa alla problem med välfärd, barnomsorg, terapier, sjukvård, omskolning, fängelse.

Det blir såklart till slut orimligt dyrt.

Lägg ner härska-söndra feminismen. Gå inför båda könen mänskliga rättigheter

Läk ihop såren av trettio års könsrasistisk propaganda (driven av avundsjuka, neurotiska medelklasskvinnor)!

Frågan som bör ställas är varför pater-lineära kulturer vann över de mater-lineära.

Förmodligen berodde det på att detta system var  bättre  på  att  konkurrera  och  SKYDDA KVINNOR OCH BARN . Beviset är att alla materlineära kulturer trängts undan till en marginal.

Krigen och skärmytslingarns måste under många tusen år haft funktion att konkurrera – ungefär som med flockar av primater. De starkare tar de större resurserna till sig och de sina. De överlever bättre.

Om detta skett (som tredje vågen feminismen hävdar) för att ge privilegier till männen och missgynna, förtrycka kvinnorna (mödrarna ) skulle arten givetvis snabbt gått under.

Också i Mellanöstern måste man trots tyranniet mot kvinnor, se mycket av den traditionella strukturen som ett sätt att hålla kvinnor (viktiga) skyddade från angrepp.

Tittar man närmare på deras system har mannen hela det ekonomiska ansvaret för kvinnans försörjning.

Dör mannen i krig eller av andra skäl, är det den äldste sonen som tvingas ta över ansvaret.

Om kvinnan tjänar egna pengar är det däremot hennes egna, och får inte röras.

I praktiken betyder det, tex i krigets Afghanistan, att det är unga pojkar som arbetar o försörjer sina familjer, utsätts för risk, samtidigt som kvinnorna är skyddade.

Det  tyder knappast  på att männen  är de egentligen privilegierade. 

Bara om man  döljer allt som är fördelar gör kvinnorna, och tolkar alla männens ansträngningar som ”förtryckande”.

Det blir sammantaget ett dunkelt och illvilligt sätt att se på halva mänskligheten.

                                                  

GT /Sthlm 17 02 13

Read Full Post »

Lars Hillersberg redux

http://denomhet.blogspot.se/2012/09/brottas-med-grisar.html?view=sidebar

Vet inte vem som skrivit ovanstående (se länken)  – men en träffande sammanfattning, som förklarar en del om hur den nuvarande makten agerar. 

                                                                

Read Full Post »

Older Posts »